Regeling tijdelijke sluiting luchtruim Maasvlakte

[Regeling vervallen per 04-03-2004.]
Geldend van 18-04-2003 t/m 03-03-2004

Regeling tijdelijke sluiting luchtruim Maasvlakte

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelezen het verzoek van het Nationaal Commando en de burgemeester van Rotterdam van 10 april 2003;

Gelet op artikel 5.10, eerste lid van de Wet luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 04-03-2004]

Om redenen van openbare orde en veiligheid, wordt in het gebied gelegen binnen een cirkel met een straal van 926 m beschreven om het geografische punt 51°57'30'' NB 004°02'00'' OL (Maasvlakte) het uitoefenen van het burgerluchtverkeer verboden vanaf de grond tot en met 914.4 meter boven gemiddeld zeeniveau vanaf 10 april tot en met 23 april 2003.

Artikel 2

[Vervallen per 04-03-2004]

Het verbod, genoemd in artikel 1, geldt niet

  • a. voor noodzakelijke vluchten uitgevoerd door of in opdracht van de Politie Luchtvaartdienst van het Korps Landelijke Politiediensten;

  • b. voor helikopters voor het vervoer van traumateams voor spoedeisende hulpverlening;

  • c. luchtvaartuigen voor zoek- en reddingsacties.

Artikel 3

[Vervallen per 04-03-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot het moment van bekendstelling via de Notice to Airmen (NOTAM).

Artikel 4

[Vervallen per 04-03-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tijdelijke sluiting luchtruim Maasvlakte.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

M.H. Schultz van Haegen

Terug naar begin van de pagina