Volmacht dienst Het LNV-Loket

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 17-04-2003 t/m 31-12-2004

Volmacht dienst Het LNV-Loket

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

Het hoofd van de dienst Het LNV-Loket van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

  • a. het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard;

  • b. het sluiten van overeenkomsten voor het inwinnen van geautomatiseerde gegevens;

  • c. het sluiten van overeenkomsten voor het ontwikkelen en aanpassen van systemen ten behoeve van de inwinning van geautomatiseerde gegevens;

  • d. de beantwoording van aan de Minister gerichte individuele brieven, het werkterrein van zijn dienst betreffende, voor zover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van vigerend beleid en niet van politieke betekenis is, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat de beantwoording door de Minister persoonlijk of namens deze door de secretaris-generaal dient te worden ondertekend.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

De vestigingsmanagers van de dienst Het LNV-Loket van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

  • a. het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard, voorzover deze een bedrag van € 50.000,- niet te boven gaan;

  • b. het sluiten van overeenkomsten voor het inwinnen van geautomatiseerde gegevens, voorzover deze een bedrag van € 50.000,- niet te boven gaan;

  • c. het sluiten van overeenkomsten voor het ontwikkelen en aanpassen van systemen ten behoeve van de inwinning van geautomatiseerde gegevens, voorzover deze een bedrag van € 50.000,- niet te boven gaan.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

De ondertekening, bedoeld in de artikelen 1 en 2, luidt:

`DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

HET HOOFD VAN DE DIENST HET LNV-LOKET,',

onderscheidenlijk

`DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

DE VESTIGINGSMANAGER VAN DE DIENST HET LNV-LOKET,'.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2005]

Voorzover een aangelegenheid als bedoeld in de artikelen 1 en 2 behoort tot het takenpakket van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, geschiedt het nemen van beslissingen of ondertekenen van stukken betreffende die aangelegenheid namens de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2005]

Indien artikel 4 van toepassing is, luidt de ondertekening, bedoeld in de artikelen 1 en 2, in afwijking van artikel 3:

`DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

HET HOOFD VAN DE DIENST HET LNV-LOKET,',

onderscheidenlijk

`DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

DE VESTIGINGSMANAGER VAN DE DIENST HET LNV-LOKET,'.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2002.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina