Vaststellingsbesluit vacatiegeld en vergoeding reis- en verblijfkosten bestuur Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting

[Regeling vervallen per 01-05-2004.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 30-04-2004

Besluit van 12 april 2003, houdende vaststelling van het vacatiegeld en de vergoeding van reis- en verblijfkosten van de voorzitter en de leden van het bestuur van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 januari 2003, kenmerk IBE/E-2349227, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie;

Gelet op artikel 5, derde lid, van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting;

De Raad van State gehoord (advies van 6 februari 2003, no. W13.03.0043/III);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 april 2003, kenmerk IBE/E-2359099, uitgebracht mede namens Onze Minister van Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2004]

Aan de voorzitter van het bestuur van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting wordt een vacatiegeld toegekend van € 124,– per vergadering.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2004]

Aan de leden van het bestuur van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting wordt een vacatiegeld toegekend van  € 80,– per vergadering.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2004]

De voorzitter en de leden van het bestuur van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting hebben recht op vergoeding van reis- en verblijfkosten overeenkomstig het Reisbesluit binnenland en het Reisbesluit buitenland.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 april 2003

Beatrix

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C. I. J. M. Ross-van Dorp

De

Minister

van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de tweeëntwintigste mei 2003

Minister

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina