Besluit houdende aanwijzing van Duitse militaire bewakers met geweldbevoegdheid

Geldend van 01-09-2003 t/m heden

Besluit houdende aanwijzing van Duitse militaire bewakers met geweldbevoegdheid

Artikel 1

  • 2 De aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, geldt slechts voor de bewaking van voor de binationale doeleinden van het 1 (Duits/Nederlandse) legerkorps gebruikte faciliteiten of gebouwen.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit houdende aanwijzing van Duitse militaire bewakers met geweldbevoegdheid.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 april 2003

De

Minister

van Defensie,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina