Besluit tot wijziging van het Besluit aanwijzing model vaccinatiebon Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002 (2003-1)

[Regeling vervallen per 31-12-2006.]
Geldend van 03-05-2003 t/m 30-12-2006

Besluit tot wijziging van het Besluit aanwijzing model vaccinatiebon Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002 (2003-1)

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,

gelet op artikel 1 , derde lid van de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002,

op 9 april 2003 vastgesteld het navolgende

BESLUIT

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2006]

[Red: Wijzigt de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002.]

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2006]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tot wijziging van het Besluit aanwijzing model vaccinatiebon Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002 (2003-I).

  • 2 Dit besluit zal worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking op de dag na die van zijn publicatie.

Voor het bestuur

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina