Subsidieplafond Besluit instandhouding schaapskuddes

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 03-04-2003 t/m 22-12-2004

Subsidieplafond Besluit instandhouding schaapskuddes

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3, derde lid, van de Kaderregeling subsidiëring natuurprojecten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

Het subsidieplafond voor het jaar 2003 wordt voor aanvragen op grond van het Besluit instandhouding schaapskuddes vastgesteld op € 70.518,- .

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 1 april 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina