Regeling vantoepassingverklaring Infectieziektenwet op SARS

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 03-04-2003 t/m 27-08-2004

Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 april 2003, houdende vantoepassingverklaring van de Infectieziektenwet op het severe acute respiratory syndrome (Regeling vantoepassingverklaring Infectieziektenwet op SARS)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad,

Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Infectieziektenwet,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

  • 2 Severe acute respiratory syndrome wordt voor de toepassing van de Infectieziektenwet gerekend te behoren tot groep A.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 april 2003.

Artikel 3

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vantoepassingverklaring Infectieziektenwet op SARS.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C. Ross-van Dorp

Terug naar begin van de pagina