Vaststelling subsidieplafond 2003 Regeling natuurbraaksubsidie

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 17-10-2003 t/m 23-01-2004

Vaststelling subsidieplafond 2003 Regeling natuurbraaksubsidie

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Regeling natuurbraaksubsidie;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina