Thema's centraal examen klassieke taal en letterkunde 2005

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 26-04-2003 t/m 31-07-2008

Thema's centraal examen klassieke taal en letterkunde 2005

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op:

Besluit

Artikel 1. Thema's centraal examen

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De thema's voor het centraal examen klassieke taal en letterkunde zijn in 2005:

  • a. Griekse taal en letterkunde : historisch proza

   Kernauteur: Herodotus

  • b. Latijnse taal en letterkunde :

   epiek Kernauteur: Ovidius.

 • 2 Het lectuurpensum en de daarop afgestemde leerstof worden vastgesteld als aangegeven in de als bijlagen bij deze regeling gevoegde syllabi.

Artikel 2. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling en de bijlagen worden in Uitleg OCenW-Regelingen geplaatst. Van deze plaatsing wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling is bekendgemaakt.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Thema's centraal examen klassieke taal en letterkunde 2005.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

M. J. A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina