Vaststelling subsidieplafond 2003 voor subsidiëring ingevolge artikel 50a Wet op de Ruimtelijke Ordening

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 06-04-2003 t/m 22-12-2004

Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 28 maart 2003, nr. SB&C 3239, houdende de vaststelling van het subsidieplafond voor 2003 voor subsidiëring ingevolge artikel 50a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

gelet op artikel 38a van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

Het subsidieplafond voor het jaar 2003 bedraagt:

  • -

    voor processtimulering Nationale Landschappen: € 100.000,-;

  • -

    voor processtimulering Stedelijke netwerken: € 200.000,-;

  • -

    voor doelsubsidies vakorganisaties en overige programmasubsidies: € 459.500,-.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

's-Gravenhage, 28 maart 2003

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina