Herziening cursusgeld voor het cursusjaar 2003 - 2004

[Regeling vervallen per 01-08-2004.]
Geldend van 03-04-2003 t/m 31-07-2004

Herziening cursusgeld voor het cursusjaar 2003 - 2004

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Gelet op artikel 15, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-08-2004]

De cursusgeldtarieven, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000 worden voor het cursusjaar 2003-2004 herzien en bepaald op:

  • a. opleidingen beroepsonderwijs voor zover het betreft de assistent-opleiding en de basisberoepsopleiding: € 190,00 per cursusjaar;

  • b. opleidingen beroepsonderwijs voor zover het betreft de vakopleiding, de middenkaderopleiding en de specialistenopleiding: € 461,98 per cursusjaar;

  • c. opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, gericht op het behalen van een diploma als bedoeld in de artikelen 7 tot en met 9 van de Wet op het voortgezet onderwijs, of onderdelen van dat diploma: € 0,59 voor elke 45 minuten onderwijs, berekend op basis van het normatieve aantal minuten onderwijs per jaar van de opleiding waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden.

Artikel 3

[Vervallen per 01-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vindt toepassing met betrekking tot het cursusjaar dat aanvangt op 1 augustus 2003. Deze regeling vervalt met ingang van 1 augustus 2004.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

A.D.S.M. Nijs, MBA

Terug naar begin van de pagina