Regeling vaststelling jachtaktezegels 2003-2004

[Regeling vervallen per 01-04-2004.]
Geldend van 29-03-2003 t/m 31-03-2004

Regeling vaststelling jachtaktezegels 2003-2004

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 1, eerste lid, van de Regeling vaststelling modellen en aanvraagformulieren jacht-, valkeniers- en kooikersakten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2004]

De door de korpschef van het regionale politiekorps aan te brengen en te stempelen zegel op een jachtakte als bedoeld in artikel 38, eerste lid, onderdeel a, van de Flora- en faunawet, geldig van 1 april 2003 tot en met 31 maart 2004, wordt vastgesteld volgens het model als opgenomen in bijlage A bij deze regeling en is bedrukt op een grijsgroene achtergrond (kleuraanduiding PMS 327).

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2004]

De door de korpschef van het regionale politiekorps aan te brengen en te stempelen zegel op een jachtakte als bedoeld in artikel 45, eerste lid, van de Flora- en faunawet, geldig van 1 april 2003 tot en met 31 maart 2004, wordt vastgesteld volgens het model als opgenomen in bijlage B bij deze regeling en is bedrukt op een bruine achtergrond (kleuraanduiding PMS 717).

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2004]

De door het korpschef van het regionale politiekorps aan te brengen en te stempelen zegel op een duplicaat jachtakte als bedoeld in artikel 38, eerste lid, onderdeel a, of artikel 45, eerste lid, van de Flora- en faunawet, geldig van 1 april 2003 tot en met 31 maart 2004, wordt vastgesteld volgens het model als opgenomen in bijlage C bij deze regeling en is bedrukt op een rode achtergrond (kleuraanduiding PMS 711).

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 01-04-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling jachtaktezegels 2003-2004.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman.

Terug naar begin van de pagina