Regeling houdende regels m.b.t. de wijze waarop indicatieorganen gegevens registreren

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-04-2003 t/m 31-12-2014

Regeling houdende regels m.b.t. de wijze waarop indicatieorganen gegevens registreren

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 18 van het Zorgindicatiebesluit;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

De regels volgens welke het indicatieorgaan de resultaten van zijn onderzoeken en de inhoud van de door hem gegeven indicatiebesluiten registreert, zijn opgenomen in de bijlage van deze regeling.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2003.

Deze regeling zal met de toelichting maar zonder de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage ligt met ingang van 1 april 2003 ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C. Ross-van Dorp.

Terug naar begin van de pagina