Besluit HPA voorschriften ontheffing aardappelmoeheid 2003

[Regeling materieel uitgewerkt per 25-07-2008.]
Geldend van 01-07-2003 t/m heden

Besluit van de voorzitter van het Hoofdproductschap Akkerbouw, namens het bestuur, van maart 2003 tot vaststelling van voorschriften betreffende de ontheffing aardappelmoeheid (Besluit HPA voorschriften ontheffing aardappelmoeheid 2003)

De voorzitter van het Hoofdproductschap Akkerbouw;

Gelet op artikel 5, vierde lid van de Verordening HPA aardappelmoeheid 2003;

Besluit namens het bestuur:

Artikel 2

  • 2 De aanvraag om ontheffing dient voor 1 mei van het betreffende jaar te worden ingediend.

  • 3 Aanvragen na 1 mei van het desbetreffende jaar worden niet meer in behandeling genomen.

Artikel 3

Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking op dezelfde dag dat de Verordening HPA aardappelmoeheid 2003 in werking treedt.

Den Haag, 20 maart 2003

J.H.M. Kienhuis

voorzitter

Terug naar begin van de pagina