Instellingsbesluit Ambtelijke Commissie Toezicht II

[Regeling vervallen per 01-05-2005.]
Geldend van 02-04-2003 t/m 30-04-2005

Instellingsbesluit Ambtelijke Commissie Toezicht II

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2005]

Er is een Ambtelijke Commissie Toezicht II (ACT II), verder te noemen: de commissie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2005]

 • 1 De commissie heeft tot taak:

  Het toetsen van de departementale zelfevaluaties van toezichtarrangementen en het vastleggen van haar bevindingen terzake in een advies aan de verantwoordelijke ministers.

 • 2 De commissie stelt de minister die het aangaat in kennis van haar bevindingen met betrekking tot de departementale evaluatie van een toezichtarrangement, als bedoeld in het eerste lid.

 • 3 De commissie rondt haar werkzaamheden af vóór 31 maart 2004.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2005]

 • 1

  • a) mevrouw drs. M. Sint, voorzitter;

  • b) de heer drs. L.A.M. van Halder, vice-voorzitter;

  • c) de heer drs. R.D. van den Berg;

  • d) de heer P.H.E. Bartholomeus RA;

  • e) mevrouw mr. A. Oppers;

  • f) de heer dr. ir. R.J. Dortland.

 • 2 Het secretariaat en postadres van de commissie berust bij de afdeling Organisatie en Kwaliteit Rijksdienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het secretariaat heeft tot taak het bieden van secretariële en logistieke ondersteuning van de commissie.

 • 3 Het archief van de commissie berust bij en wordt na opheffing van de commissie overgedragen aan de afdeling Organisatie en Kwaliteit Rijksdienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 4 De commissie kan haar eigen werkwijze en die van het secretariaat regelen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2005]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 • 2 Dit besluit vervalt op 1 mei 2005.

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als:

Instellingsbesluit Ambtelijke Commissie Toezicht II.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes.

Terug naar begin van de pagina