Vaststellingsregeling subsidieplafonds bedrijfshervestiging en -beëindiging

[Regeling vervallen per 18-03-2005.]
Geldend van 23-03-2003 t/m 17-03-2005

Vaststellingsregeling subsidieplafonds bedrijfshervestiging en -beëindiging

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 4, eerste en tweede lid, van de Regeling bedrijfshervestiging en -beëindiging,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 18-03-2005]

De subsidieplafonds als bedoeld in artikel 4, eerste en tweede lid, van de Regeling bedrijfshervestiging en -beëindiging, worden voor het begrotingsjaar 2003 vastgesteld op € 0,–

Artikel 2

[Vervallen per 18-03-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 maart 2003.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman.

Terug naar begin van de pagina