Regeling openstelling spieringvisserij IJsselmeer 2003

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 13-04-2003 t/m 23-01-2004

Regeling openstelling spieringvisserij IJsselmeer 2003

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 2, vierde lid, van de Regeling IJsselmeervisserij 1993;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Als periode als bedoeld in artikel 2, vierde lid, van de Regeling IJsselmeervisserij 1993 wordt voor het kalenderjaar 2003 vastgesteld de periode van 20 maart 2003 vanaf 08.00 uur tot 11 april 2003.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 20 maart 2003.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling openstelling spieringvisserij IJsselmeer 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

B.J. Odink

Terug naar begin van de pagina