Regeling kosten geneeskundig onderzoek binnenvaart

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 28-03-2003 t/m 31-12-2005

Regeling van 18 maart 2003, houdende vaststelling van de kosten van het geneeskundig onderzoek voor de binnenvaart

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 21, 26, derde lid, en 26a, tweede lid, van de Binnenschepenwet en 6, eerste, tweede en derde lid, van de Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

De kosten van het geneeskundig onderzoek van de individuele aanvrager van een vaarbewijs, bedoeld in artikel 21, eerste en tweede lid, van de Binnenschepenwet, of van de individuele aanvrager van een Rijnpatent, bedoeld in de artikelen 2.01, tweede lid, onderdeel a, 2.02, tweede lid, onderdeel a, 2.03, tweede lid, onderdeel a, en 4.01, eerste en tweede lid, van het Reglement Rijnpatenten 1998, bedragen:

  • a. van de arts: € 74,20;

  • b. van de deskundige: € 111,50.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

Het Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 7 juni 1983, houdende vaststelling van de kosten van het geneeskundig onderzoek, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de Binnenschepenwet (Stcrt. 114) wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling kosten geneeskundig onderzoek binnenvaart.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van

Verkeer en Waterstaat.

Roelf H. de Boer.

Terug naar begin van de pagina