Warenwetbesluit voedingssupplementen

Geraadpleegd op 03-02-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 13-12-2014.
Geldend van 13-12-2014 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 13-12-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Warenwetregeling Verontreinigingen in levensmiddelen
    Artikel: 4

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 13-12-2014)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 15-03-2003
samen met
14-11-2005
Stb. 2003, 125
samen met
Stb. 2005, 583
Alg. 1
13-12-2014 Wijziging 03-04-2013 Stb. 2013, 146 03-04-2013 Stb. 2013, 146
01-07-2007 Wijziging 19-03-2007 Stb. 2007, 129 18-06-2007 Stb. 2007, 227 Inwtr. 2
30-11-2005 Wijziging 14-11-2005 Stb. 2005, 583 14-11-2005 Stb. 2005, 583
02-04-2003 Nieuwe-regeling 15-03-2003 Stb. 2003, 125 15-03-2003 Stb. 2003, 125

Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken bij Stb. 2005/583.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Geneesmiddelenwet in werking treedt.2)
Naar boven