Vergoedingenregeling leden Veiligheids Advies Commissie Schiphol

[Regeling vervallen per 07-02-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-11-2007.]
Geldend van 11-09-2003 t/m 31-10-2007

Vergoedingenregeling leden Veiligheids Advies Commissie Schiphol

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 5, eerste lid, van het Vergoedingenbesluit adviescolleges;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 07-02-2008]

De voorzitter en de overige leden van de Veiligheids Advies Commissie Schiphol ontvangen een vaste vergoeding. De salarisschaal van de voorzitter en de overige leden wordt vastgesteld op schaal 18 van Bijlage B bij het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor voor de voorzitter wordt vastgesteld op 0,22. De deeltijdfactor voor de overige leden wordt vastgesteld op 0,13.

Artikel 2

[Vervallen per 07-02-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 2002.

Artikel 3

[Vervallen per 07-02-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Vergoedingenregeling leden Veiligheids Advies Commissie Schiphol.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

M.H. Schultz van Haegen

Terug naar begin van de pagina