Besluit vaststelling wachtgeldpremies eigenrisicodragers Ziektewet 2003

Geldend van 01-07-2003 t/m heden

Besluit vaststelling wachtgeldpremies eigenrisicodragers Ziektewet 2003

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 85, eerste lid, van de Werkloosheidswet;

Besluit:

Artikel 1

De premies ten aanzien van eigenrisicodragers als bedoeld in artikel 63 van de Ziektewet, die ten gunste komen van de wachtgeldfondsen, bedoeld in artikel 85, eerste lid, van de Werkloosheidswet, worden voor het tweede halfjaar van 2003 vastgesteld op de percentages, bedoeld in bijlage 1 bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling wachtgeldpremies eigenrisicodragers Ziektewet 2003.

Artikel 3

Dit besluit treedt, onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in werking met ingang van 1 juli 2003.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Amsterdam, 10 maart 2003

T.H.J. Joustra

voorzitter Raad van Bestuur

Bijlage 1

Premies eigenrisicodragers ziektewet 2003

Nr.

Sector

Premiepercentage

1

Agrarisch bedrijf

2,21

2

Tabakverwerkende industrie

0,09

3

Bouwbedrijf

1,60

4

Baggerbedrijf

0,00

5

Hout en emballage ind., houtwaren- en borstel ind.

0,38

6

Timmerindustrie

0,00

7

Meubel- en orgelbouw industrie

0,18

8

Groothandel hout, zagerijen, schaverijen en houtbereiding

0,00

9

Grafische industrie

1,01

10

Metaalindustrie

0,00

11

Electrotechnische industrie

1,50

12

Metaal- en technische bedrijfstakken

0,55

13

Bakkerijen

0,99

14

Suikerverwerkende industrie

1,28

15

Slagersbedrijven

1,09

16

Slagers overig

0,90

17

Detailhandel en ambachten

0,87

18

Reiniging

0,78

19

Grootwinkelbedrijf

0,62

20

Havenbedrijven

0,86

21

Havenclassificeerders

0,00

22

Binnenscheepvaart

0,50

23

Visserij

1,21

24

Koopvaardij

0,00

25

Vervoer KLM

0,03

26

Vervoer NS

0,17

27

Vervoer posterijen

0,17

28

Taxi- en ambulancevervoer

1,10

29

Openbaar vervoer

0,00

30

Besloten busvervoer

1,23

31

Overig personenvervoer te land en in de lucht

0,57

32

Overig goederenvervoer te land en in de lucht

0,60

33

Horeca algemeen

1,10

34

Horeca catering

0,62

35

Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen

0,38

38

Banken

0,23

39

Verzekeringswezen en ziekenfondsen

0,37

40

Uitgeverij

1,42

41

Groothandel I

0,90

42

Groothandel II

1,10

43

Zakelijke dienstverlening I

0,43

44

Zakelijke dienstverlening II

1,50

45

Zakelijke dienstverlening III

1,11

46

Zuivelindustrie

0,08

47

Textielindustrie

0,00

48

Steen-, cement-, glas- en keramische industrie

0,54

49

Chemische industrie

0,45

50

Voedingsindustrie

0,88

51

Algemene industrie

0,45

52

Uitzendbedrijven

5,40

53

Bewakingsondernemingen

0,80

54

Culturele instellingen

1,03

55

Overige takken van bedrijf en beroep

0,80

56

Schildersbedrijf

4,04

57

Stukadoorsbedrijf

0,67

58

Dakdekkersbedrijf

0,80

59

Mortelbedrijf

0,00

60

Steenhouwersbedrijf

0,00

61-67

Overheid

0,06

68

Railbouw

0,43

69

Telecommunicatie

1,29

Premies eigenrisicodragers ziektewet per premiegroep

Sector

Premiepercentage

1

Agrarisch bedrijf

 
 

Gereduceerd

0,33

 

Normaal

9,81

 

Gemiddeld

2,21

9

Grafische industrie

 
 

Grafisch exclusief fotografen

0,94

 

Fotografen

2,26

 

Gemiddeld

1,01

20

Havenbedrijven

 
 

Vast personeel

0,86

 

Los personeel

1,58

 

Gemiddeld

0,86

22

Binnenscheepvaart

 
 

Lid sfBi

0,18

 

Geen lid sfBi

0,72

 

Gemiddeld

0,50

52

Uitzendbedrijven

 
 

Detachering

4,68

 

Intermediaire diensten

1,80

 

Uitzendbedrijven I A

 
 

Kortingsklasse

4,85

 

Middenklasse

4,85

 

Opslagklasse

4,85

 

Uitzendbedrijven II A

 
 

Kortingsklasse

7,23

 

Middenklasse

7,23

 

Opslagklasse

7,23

 

Uitzendbedrijven I B en II B

4,64

 

Gemiddeld

5,40

54

Culturele instellingen

 
 

Laag

0,00

 

Midden

0,84

 

Hoog

1,66

 

Gemiddeld

1,03

56

Schildersbedrijf

 
 

Winterseizoen

0,00

 

Zomerseizoen

6,31

 

Gemiddeld

4,04

Terug naar begin van de pagina