Vaststellingsregeling beheers- en basisbijdrage 2003 Subsidieregeling natuurbeheer 2000

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 16-03-2003 t/m 23-01-2004

Vaststellingsregeling beheers- en basisbijdrage 2003 Subsidieregeling natuurbeheer 2000

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 8, eerste lid, 30, vierde lid, en 44 van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor het begrotingsjaar 2003 worden de beheersbijdragen voor de beheersen basisbijdragen van de basispakketten, pluspakketten, recreatiepakketten en landschapspakketten opgenomen in de bijlagen 12 tot en met 59 van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 als volgt in euro's per eenheid vastgesteld:

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

De hoogte van de subsidie functieverandering, bedoeld in artikel 44, eerste en tweede lid, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000, wordt per hectare per jaar voor aanvragen in het begrotingsjaar 2003 voor terreinen gelegen in de kadastrale gemeenten opgenomen in de bijlagen 1 tot en met 11c van die regeling vastgesteld op:

 • € 918,90 voor bijlage 1;

 • € 1050,50 voor bijlage 2;

 • € 1182,10 voor bijlage 3;

 • € 1315,96 voor bijlage 4;

 • € 1452,10 voor bijlage 5;

 • € 1565,54 voor bijlage 6;

 • € 1706,21 voor bijlage 7;

 • € 1837,81 voor bijlage 8;

 • € 1969,41 voor bijlage 9;

 • € 2101,00 voor bijlage 10;

 • € 2232,60 voor bijlage 11a;

 • € 2364,19 voor bijlage 11b;

 • € 3471,42 voor bijlage 11c.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

Het percentage, bedoeld in artikel 44, vierde lid, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000, waarmee de subsidie functieverandering voor de subsidies die zijn verleend op grond van aanvragen voor de begrotingsjaren 2000, 2001 en 2002 wordt verhoogd is 3,5%.

Artikel 5

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 10 maart 2003.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman.

Terug naar begin van de pagina