Warenwetregeling vrijstelling gebruik zoetstof sucralose in levensmiddelen

[Regeling vervallen per 25-09-2004.]
Geldend van 14-03-2003 t/m 24-09-2004

Warenwetregeling vrijstelling gebruik zoetstof sucralose in levensmiddelen

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, en van Economische Zaken;

Gelet op artikel 5, eerste lid, van richtlijn nr. 89/107/EEG van de Raad van de Europese Unie van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake levensmiddelen die in voor menselijke voeding bestemde waren mogen worden gebruikt (PbEG L 40), alsmede op artikel 16, eerste en vierde lid, van de Warenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 25-09-2004]

Vrijstelling wordt verleend van artikel 3, eerste lid, van het Warenwetbesluit Zoetstoffen, met dien verstande dat de hieronder vermelde zoetstof aanwezig mag zijn in de volgende eet- en drinkwaren tot de daarbij vermelde maximale gebruiksdoses:

EG-nr.

Naam zoetstof

Levensmiddelen

Maximale

gebruiksdoses

E 955

Sucralose

Niet-alcoholische dranken

- gearomatiseerde dranken op basis van water, met verlaagde energiewaarde of zonder toegevoegde suikers

300 mg/l

- dranken op basis van melk en daarvan afgeleide producten of op basis van vruchtensap, met verlaagde energiewaarde of zonder toegevoegde suikers

300 mg/l

Desserts en soortgelijke producten

- gearomatiseerde desserts op basis van water, met verlaagde energiewaarde of zonder toegevoegde suikers

400 mg/kg

- bereidingen op basis van melk en daarvan afgeleide producten, met verlaagde energiewaarde of zonder toegevoegde suikers

400 mg/kg

- desserts op basis van vruchten en groenten, metverlaagde energiewaarde of zonder toegevoegde suikers

400 mg/kg

- desserts op basis van eieren, met verlaagde energiewaarde of zonder toegevoegde suikers

400 mg/kg

- desserts op basis van graan, met verlaagde energiewaarde of zonder toegevoegde suikers

400 mg/kg

- desserts op basis van vetten, met verlaagde energiewaarde ofzonder toegevoegde suikers

400 mg/kg

       

Snoepgoed en overige

- snoepgoed zonder toegevoegde suikers

1000 mg/kg

- snoepgoed op basis van cacao of gedroogde vruchten, met verlaagde energiewaarde of zonder toegevoegde suikers

800 mg/kg

- snoepgoed op basis van zetmeel, met verlaagde energiewaarde of zonder toegevoegde suikers

1000 mg/kg

- boterhampasta op basis van cacao, melk, gedroogde vruchten of vet, met verlaagde energiewaarde of zonder toegevoegde suikers

400 mg/kg

- kauwgum zonder toegevoegde suikers

3000 mg/kg

- suikerwerk in de vorm van een reep met verlaagde energiewaarde

200 mg/kg

- cider en perencider

50 mg/l

- alcoholvrij bier of bier met een alcoholgehalte van ten hoogste 1,2% vol

250 mg/l

- Tafelbier/Bière de table/Table beer (met wortgehalte van minder dan 6%), met uitzondering van Obergäriges Einfachbier

250 mg/l

- bier met een zuurgraad van ten minste 30 milli- equivalent NaOH

250 mg/l

- donker bier van het type oud bruin

250 mg/l

- consumptie-ijs met verlaagdeenergiewaarde of zonder toegevoegde suikers

320 mg/kg

- vruchten in blik of in glas, met verlaagde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers

400 mg/kg

- jam, gelei en marmelade, met verlaagde energiewaarde

400 mg/kg

- vruchten- en groentebereidingen, met verlaagde energiewaarde

400 mg/kg

- zoetzure vruchten- en groenteconserven

180 mg/kg

- zoetzure conserven en halfconserven van vis, alsmede marinades van vis, schaal-, schelp- en weekdieren

120 mg/kg

- sauzen

450 mg/kg

- mosterd

140 mg/kg

- banketbakkerswaren: met verlaagde energiewaarde ofzonder toegevoegde suikers

700 mg/kg

- eet- en drinkwaren die zijn bestemd om in energiebeperkte diëten voor gewichtsvermindering te worden gebruikt als bedoeld in de Warenwetregeling Energiebeperkte diëten

320 mg/kg

- qua voedingswaarde volledige eet- of drinkwaren voor medisch gebruik, als bedoeld in de Warenwetregeling Dieetvoeding voor medisch gebruik

400 mg/kg

- vloeibare voedingssupplementen als bedoeld in richtlijn 2002/46/EG

240 mg/kg

- vaste voedingssupplementen als bedoeld in richtlijn 2002/46/EG

800 mg/kg

- voedingssupplementen, integratiesubstanties voor dieetproducten op basis van vitaminen of mineraalelementen in de vorm van siroop of kauwtabletten

2400 mg/kg

- ontbijtgranen met een vezelgehalte van meer dan 15% en ten minste 20% zemelen, met verlaagde energiewaarde of zonder toegevoegde suikers

400 mg/kg

- microproducten van suikerwerk ter verfrissing van de adem, zonder toegevoegde suikers

2400 mg/kg

- bier met verlaagde energiewaarde

10 mg/l

- dranken bestaande uit een mengsel van bier, cider, perencider, gedistilleerd of wijn en niet-alcoholische dranken

250 mg/l

- gedistilleerde dranken met een alcoholvolumegehalte van minder dan 15%

250 mg/l

- Feinkostsalat

140 mg/kg

- verfrissende sterk gearomatiseerde keelpastilles zonder toegevoegde suikers

1000 mg/kg

- "snacks": voorverpakte gezouten, gedroogde hapjes op basis van zetmeel of (hazel)noten, die bepaalde aroma's bevatten

200 mg/kg

- hoorntjes enwafeltjes zonder toegevoegde suikers voor ijs

800 mg/kg

- ouwels (eetbaar papier)

800 mg/kg

- soep met verlaagde energiewaarde

45 mg/l

Artikel 2

[Vervallen per 25-09-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling vrijstelling gebruik zoetstof sucralose in levensmiddelen.

Artikel 3

[Vervallen per 25-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en vervalt twee jaar na dat tijdstip.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ,

C.I.J.M. Ross-van Dorp

Terug naar begin van de pagina