Regeling bestemming openbare weg Westerscheldetunnel

[Regeling vervalt per 14-03-2034.]
Geldend van 12-03-2003 t/m heden

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat tot het geven van de bestemming van openbare weg aan de wegen door de Westerscheldetunnel en aan de aansluitende wegen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Tunnelwet Westerschelde;

Besluit:

Artikel 1

De wegen door de Westerscheldetunnel en de volgende aansluitende wegen zijn met ingang van 14 maart 2003 openbaar:

  • a. de weg die de wegen door de Westerscheldetunnel aansluit op de N254, zoals aangegeven in bijlage 1 bij deze regeling,

  • b. de weg die de wegen door de Westerscheldetunnel aansluit op de rotonde in de N61, zoals aangegeven in bijlage 1 bij deze regeling,

  • c. de toeritten van de Herbert H. Dowweg naar de oostelijke, onderscheidenlijk westelijke rijbaan van de weg, bedoeld in onderdeel b, zoals aangegeven in bijlage 2 bij deze regeling, en

  • d. de afritten van de oostelijke, onderscheidenlijk westelijke rijbaan van de weg, bedoeld in onderdeel b, naar de Herbert H. Dowweg, zoals aangegeven in bijlage 2 bij deze regeling.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bestemming openbare weg Westerscheldetunnel.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

Roelf H. de Boer

Terug naar begin van de pagina