Vaststellingsregeling beheers- en basisbijdrage 2003 Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 12-03-2003 t/m 23-01-2004

Vaststellingsregeling beheers- en basisbijdrage 2003 Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 7 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor het begrotingsjaar 2003 worden de beheersbijdragen voor de beheerspakketten opgenomen in de bijlagen 6 tot en met 22 en 24 tot en met 31 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer als volgt in euro's per eenheid vastgesteld:

bijlage

pakketomschrijving

euro's per eenheid

6

Ontwikkeling kruidenrijk grasland

915

7

Instandhouding kruidenrijk grasland

938

8

Bont hooiland

1122

9

Bonte hooiweide

1122

10

Kruidenrijk weiland

778

11

Bont weiland

1122

12

Bonte weiderand

1160

13

Bonte hooirand

1160

14

Kruidenrijke zomen

1790

15

Landschappelijk waardevol grasland

321

16

Weidevogelgrasland met een rustperiode

 
 

a) rustperiode 1 april tot 1 juni

299

 

b) rustperiode 1 april tot 8 juni

399

 

c) rustperiode 1 april tot 15 juni

503

 

d) rustperiode 1 april tot 22 juni

559

17

vluchtstroken

503

18

Plas-dras voor broedende en trekkende weidevogels

 
 

a) inundatieperiode 15 februari tot 15 april

671

 

b) inundatieperiode 15 februari tot 15 mei

1072

19

Algemeen weidevogelgebied

96

20

Belangrijk algemeen weidevogelgebied

126

21

Soortenrijk weidevogelgebied

met kritische soorten

177

22

Zeer soortenrijk weidevogelgebied

met kritische soorten

217

23

Faunarand

 
 

Basis voor kleigrond

1474

 

Basis voor zandgrond

1142

 

Plus: a) bij kleigrond

628

 

Plus: a) bij zandgrond

151

 

Plus: b) bij kleigrond

252

 

Plus: b) bij zandgrond

416

 

Plus: c)

136

24

Roulerend graandeel

453

25

Chemie- en kunstmestvrij

634

26

Akkerfauna

547

27

Akkerflora vollevelds

528

28

Akkerflora randen

533

28a

Hamsterpakket

1967

29

Snelgroeiend loofbos

545

30

Snelgroeiend naaldbos

545

31

Landbouw met natuurlijke handicaps

94

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor het begrotingsjaar 2003 worden de beheersbijdragen voor de landschapspakketten opgenomen in de bijlagen 32 tot en met 46 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer als volgt in euro's per eenheid vastgesteld:

bijlage regeling 2003

omschrijving

beheersbijdrage

32

Houtwal >90%

€ 605,74

32

Houtwal 75-90%

€ 455,46

32

Houtwal 50-75%

€ 302,88

33

Houtkade en landscheiding > 90%

€ 605,74

33

Houtkade en landscheiding 75-90%

€ 455,46

33

Houtkade en landscheiding 50-75%

€ 302,88

34

Landweer >90%

€ 605,74

34

Landweer 75-90%

€ 455,46

34

Landweer 50-75%

€ 302,88

35

Singel >90%

€ 550,26

35

Singel 75-90%

€ 413,85

35

Singel 50-75%

€ 275,13

36

Elzensingel > 90%

€ 27,75

36

Elzensingel 75-90%

€ 20,81

36

Elzensingel 50-75%

€ 13,87

37

Geriefhoutbosje

€ 550,26

38

Knip- en scheerheg

€ 1,03

39

Struweelhaag

€ 0,23

40

Knotbomenrij

€ 3,70

41

Grubbe en holle weg

€ 1.375,65

42

Hoogstamboomgaard

€ 12,02

43

Eendenkooi

€ 1.550,36

44

Poel tot 75 m²

€ 43,00

44

Poel 75-175 m²

€ 67,98

44

Poel 175m²-5000 m²

€ 86,47

45

Rietzoom en klein rietperceel-rijland

€ 578,01

45

Rietzoom en klein rietperceel-vaarland

€ 832,32

46

Raster

€ 0,45

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 maart 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina