Regeling aanvraagperiode en subsidieplafonds BTS 2003-II

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 25-12-2003 t/m 31-12-2003

Regeling van 6 maart 2003, houdende vaststelling aanvraagperiode en subsidieplafonds BTS 2003-II en wijziging van enkele subsidieplafonds met betrekking tot BTS 2002-III

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2004]

[Red: Wijzigt de Regeling van 1 juli 2002, houdende wijziging van subsidieplafond BTS 2002-I en vaststelling aanvraagperiode en subsidieplafonds BTS 2002-III (Stcrt. 124).]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2004]

Als periode na afloop waarvan de aanvragen op grond van het Besluit subsidies bedrijfsgerichte technologische samenwerkingsprojecten die in die periode zijn ontvangen, worden behandeld, wordt vastgesteld 11 maart 2003 tot en met 7 juli 2003.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2004]

  • 1 De subsidieplafonds voor het verlenen van subsidies op aanvragen op grond van het Besluit subsidies bedrijfsgerichte technologische samenwerkingsprojecten, ontvangen in de in artikel II genoemde periode, worden vastgesteld op:

    • a. € 6 000 000 voor internationale technologische samenwerkingsprojecten;

    • b. € 1 400 000 voor opkomende markten samenwerkingsprojecten;

    • c. € 6 000 000 voor ICT-doorbraakprojecten;

    • d. € 17 100 000 voor generieke technologische samenwerkingsprojecten.

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 maart 2003

De

Minister

van Economische Zaken,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina