Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

Geraadpleegd op 24-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m 30-06-2022

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkorting Wtcb
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0014779
Rechtsgebied Intellectuele eigendom | Auteursrecht
Overheidsthema Economie en ondernemen

Opmerking

Door Stb. 2013/97 is de citeertitel gewijzigd per 1 juli 2013 (Stb. 2013/179).

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit doorberekening kosten College van Toezicht
 2. Besluit transparantieverslag richtlijn collectief beheer
 3. Besluit uitvoering Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten
 4. Bestuursreglement CvTA
 5. Regeling aanwijzing geschillencommissie ex artikel 22 Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 6.17
 2. Aanpassingswet enige wetten Ministerie van Veiligheid en Justitie (brengen van een aantal zelfstandige bestuursorganen onder werking van Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
 3. Auteurswet
  Artikelen: 15f, 16d, 16l, 30a
 4. Besluit doorberekening kosten College van Toezicht
  Artikel: 1
 5. Besluit transparantieverslag richtlijn collectief beheer
  Artikel: 1
 6. Bestuursreglement CvTA
  Artikel: 1
 7. Regeling aanwijzing rechtspersoon ex art.16c van de Auteurswet 1912 en art.10, onderdeel e, van de Wet op de naburige rechten (inning en verdeling van de vergoeding)
  Artikel: 1
 8. Wet op de naburige rechten
  Artikelen: 15, 15a
 9. Wijzigingswet Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (versterken van toezicht, enz.)

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-07-2021

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 07-03-2013 Stb. 2013, 97 31766
Wijziging 22-08-2022 Stb. 2022, 345 36003 16-09-2022 Stb. 2022, 364
Wijziging 16-12-2020 Stb. 2020, 560 35317 19-04-2022 Stb. 2022, 165
Wijziging 03-03-2021 Stb. 2021, 135 35256 18-05-2021 Stb. 2021, 254
Wijziging 16-12-2020 Stb. 2020, 558 35454 18-12-2020 Stb. 2020, 559
Wijziging 16-12-2020 Stb. 2020, 560 35317 22-12-2020 Stb. 2020, 561
Wijziging 17-04-2019 Stb. 2019, 173 35073 24-10-2019 Stb. 2019, 385
Wijziging 15-06-2018 Stb. 2018, 228 34887 07-09-2018 Stb. 2018, 312
Wijziging 14-11-2016 Stb. 2016, 435 34243 14-11-2016 Stb. 2016, 435
Wijziging 30-09-2015 Stb. 2015, 349 34176 13-10-2015 Stb. 2015, 351
Wijziging 10-11-2014 Stb. 2014, 435 10-11-2014 Stb. 2014, 435
t/m 01-01-2013 1) Wijziging 19-06-2014 Stb. 2014, 235 33715 19-06-2014 Stb. 2014, 235
Wijziging 06-11-2013 Stb. 2013, 450 33554 13-12-2013 Stb. 2013, 564
Wijziging 25-06-2013 Stb. 2013, 260 25-06-2013 Stb. 2013, 260
Wijziging 07-03-2013 Stb. 2013, 97 31766 15-05-2013 Stb. 2013, 179
Wijziging 28-02-2013 Stb. 2013, 102 33186 13-03-2013 Stb. 2013, 103
Wijziging 13-03-2008 Stb. 2008, 85 31248 13-03-2008 Stb. 2008, 85
Nieuwe-regeling 06-03-2003 Stb. 2003, 111 27775 01-07-2003 Stb. 2003, 278

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 25a1)
Naar boven