Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
AfkortingWtcb
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0014779
RechtsgebiedIntellectuele eigendom | Auteursrecht
OverheidsthemaEconomie en ondernemen

Opmerking

Door Stb. 2013/97 is de citeertitel gewijzigd per 1 juli 2013 (Stb. 2013/179).

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit doorberekening kosten College van Toezicht
 2. Besluit transparantieverslag richtlijn collectief beheer
 3. Besluit uitvoering Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten
 4. Bestuursreglement CvTA
 5. Regeling aanwijzing geschillencommissie ex artikel 22 Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 6.17
 2. Aanpassingswet enige wetten Ministerie van Veiligheid en Justitie (brengen van een aantal zelfstandige bestuursorganen onder werking van Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
 3. Auteurswet
  Artikelen: 15f, 16d, 16l, 30a
 4. Besluit doorberekening kosten College van Toezicht
  Artikel: 1
 5. Besluit transparantieverslag richtlijn collectief beheer
  Artikel: 1
 6. Bestuursreglement CvTA
  Artikel: 1
 7. Regeling aanwijzing rechtspersoon ex art.16c van de Auteurswet 1912 en art.10, onderdeel e, van de Wet op de naburige rechten (inning en verdeling van de vergoeding)
  Artikel: 1
 8. Wet op de naburige rechten
  Artikelen: 15, 15a
 9. Wijzigingswet Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (versterken van toezicht, enz.)
Terug naar begin van de pagina