Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

Geraadpleegd op 13-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m 30-06-2022

Wetstechnische informatie voor Bijlage

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

Door Stb. 2013/97 is de citeertitel gewijzigd per 1 juli 2013 (Stb. 2013/179).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
26-11-2016 Vervallen 14-11-2016 Stb. 2016, 435 34243 14-11-2016 Stb. 2016, 435
01-01-2015 Wijziging 10-11-2014 Stb. 2014, 435 10-11-2014 Stb. 2014, 435
01-07-2013 Wijziging 25-06-2013 Stb. 2013, 260 25-06-2013 Stb. 2013, 260
Nieuw 07-03-2013 Stb. 2013, 97 31766 15-05-2013 Stb. 2013, 179
Naar boven