Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2p

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten
    Artikelen: 2, 25d

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina