Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

Geraadpleegd op 25-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m 30-06-2022

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 23

Informatie geldend op 01-07-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

Door Stb. 2013/97 is de citeertitel gewijzigd per 1 juli 2013 (Stb. 2013/179).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2021 Wijziging 16-12-2020 Stb. 2020, 560 35317 22-12-2020 Stb. 2020, 561
26-11-2016 Wijziging 14-11-2016 Stb. 2016, 435 34243 14-11-2016 Stb. 2016, 435
01-07-2013 Nieuw 07-03-2013 Stb. 2013, 97 31766 15-05-2013 Stb. 2013, 179 Alg. 1

Opmerkingen

  1. Artikel II, derde lid, van Stb. 2013/97 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)

Annuleren

Naar boven