Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

Geraadpleegd op 28-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m 30-06-2022

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 16

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten
    Artikel: 5

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

Door Stb. 2013/97 is de citeertitel gewijzigd per 1 juli 2013 (Stb. 2013/179).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2021 Wijziging 03-03-2021 Stb. 2021, 135 35256 18-05-2021 Stb. 2021, 254
01-07-2013 Nieuw 07-03-2013 Stb. 2013, 97 31766 15-05-2013 Stb. 2013, 179
15-07-2003 Nieuwe-regeling 06-03-2003 Stb. 2003, 111 27775 01-07-2003 Stb. 2003, 278 Alg. 1

Opmerkingen

  1. Door Stb. 2013/97 vernummerd tot art. 26.1)

Annuleren

Naar boven