Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

Geraadpleegd op 17-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2013.
Geldend van 01-07-2013 t/m 31-12-2013

Wetstechnische informatie voor artikel21

Informatie geldend op 01-07-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2013)

Opmerking

Door Stb. 2013/97 is de citeertitel gewijzigd per 1 juli 2013 (Stb. 2013/179).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Nieuw 07-03-2013 Stb. 2013, 97 31766 Alg. 1

Opmerkingen

  1. Artikel II, derde lid, van Stb. 2013/97 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven