Regeling inzet studenten aviaire influenza 2003

[Regeling vervallen per 20-09-2003.]
Geldend van 03-03-2003 t/m 19-09-2003

Regeling inzet studenten aviaire influenza 2003

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 12 van het Besluit paraveterinairen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 20-09-2003]

Tot het onderzoeken ter onderkenning van ziekte, het afnemen van bloed en het bedwelmen van pluimvee zijn toegelaten zij, die:

  • a. deze handelingen verrichten onder directe leiding en controle van een dierenarts;

  • b. het doctoraal examen diergeneeskunde met goed gevolg hebben afgelegd, en

  • c. in het bezit zijn van een verklaring van de adjunct-directeur van het Agentschap Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees waarin wordt vermeld wordt dat zij zijn aangesteld om de genoemde handelingen te verrichten.

Artikel 2

[Vervallen per 20-09-2003]

De in artikel 1 bedoelde toelating is geldig tot 1 juni 2003 of zoveel eerder als deze regeling wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 20-09-2003]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling inzet studenten aviaire influenza 2003.

Artikel 4

[Vervallen per 20-09-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

R.M. Bergkamp

Terug naar begin van de pagina