Regeling gevaarlijke stoffen in bagage aan boord van een luchtvaartuig

Geldend van 16-03-2003 t/m heden

Regeling van 28 februari 2003 houdende regels inzake aan boord van een luchtvaartuig brengen van gevaarlijke stoffen door passagiers of leden van het boordpersoneel

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 6.59 van de Wet luchtvaart,

Besluit:

Artikel 1

Passagiers en leden van het boordpersoneel nemen bij het aan boord brengen van gevaarlijke stoffen Deel 8 van de Technische Voorschriften in acht.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gevaarlijke stoffen in bagage aan boord van een luchtvaartuig.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

M. H. Schutz van Haegen.

Terug naar begin van de pagina