Aanpassing Wuv-uitkeringen Indonesië

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 07-03-2003 t/m 27-08-2004

Aanpassing Wuv-uitkeringen Indonesië

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 18, zesde lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

C.I.J.M. Ross-van Dorp

Terug naar begin van de pagina