Vaststellingsregeling aanvraagperiode subsidie Opkoopregeling gereserveerde licenties 2003

[Regeling vervallen per 11-09-2005.]
Geldend van 01-03-2003 t/m 10-09-2005

Vaststellingsregeling aanvraagperiode subsidie Opkoopregeling gereserveerde licenties 2003

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3, eerste en tweede lid, van de Opkoopregeling gereserveerde licenties 2003;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-09-2005]

  • 1 Als periode waarvoor een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Opkoop regeling gereserveerde licenties 2003 wordt vastgesteld de periode van 1 maart tot 1 juni 2003.

  • 2 Voor de in het eerste lid bedoelde periode bedraagt het subsidieplafond € 2.500.000,-.

Artikel 2

[Vervallen per 11-09-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

B.J. Odink

Terug naar begin van de pagina