Sanctieregeling conflictdiamanten 2003

Geldend van 27-02-2003 t/m heden

Regeling van 24 februari 2003, betreffende uitvoering van de Kimberleyprocescertificering ten aanzien van ruwe diamant

De Minister van Buitenlandse Zaken, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad van de Europese Unie van 20 december 2002 tot uitvoering van de Kimberleyprocescertificering voor de internationale handel in ruwe diamant (Pb EG L 358);

Gelet op Verordening (EG) nr. 254/2003 van de Raad van de Europese Unie van 11 februari 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2368/2002 tot uitvoering van de Kimberleyprocescertificering voor de internationale handel in ruwe diamant (Pb EG L 36);

Gelet op Verordening (EG) nr. 257/2003 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 11 februari 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad tot uitvoering van de Kimberleyprocescertificering voor de internationale handel in ruwe diamant (Pb EG L 36);

Gelet op de artikelen 2, tweede lid, en 3 van de Sanctiewet 1977;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Het is verboden te handelen in strijd met artikel 3, artikel 11, en artikel 24, tweede lid, van Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad van de Europese Unie van 20 december 2002 tot uitvoering van de Kimberleyprocescertificering voor de internationale handel in ruwe diamant (Pb EG L 358).

  • 2 Het verbod te handelen in strijd met artikel 11 van Verordening (EG) nr. 2368/2002 is niet van toepassing in geval toepassing is gegeven aan artikel 18 van de verordening.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

J.G. de Hoop Scheffer

Terug naar begin van de pagina