Vaststellingsregeling overloopbudget 2002 in het kader van het Besluit subsidies technische ontwikkelingsprojecten

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 23-02-2003 t/m 31-12-2003

Vaststellingsregeling overloopbudget 2002 in het kader van het Besluit subsidies technische ontwikkelingsprojecten

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 6 van het Besluit subsidies technische ontwikkelingsprojecten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor het in 2003 verlenen van subsidies krachtens het Besluit subsidies technische ontwikkelingsprojecten op aanvragen, ingediend in het kalenderjaar 2002, is € 9.768.000 beschikbaar.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 februari 2003

De

Minister

van Economische Zaken,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina