Aanwijzingsregeling personen Regeling identificatie en registratie van dieren 2003

[Regeling vervallen per 08-12-2006.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 07-12-2006

Aanwijzingsregeling personen Regeling identificatie en registratie van dieren 2003

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 10, eerste, derde en vierde lid, van de Regeling identificatie en registratie van dieren 2003;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 08-12-2006]

De aangewezen personen, bedoeld in artikel 10, eerste, derde en vierde lid, van de Regeling identificatie en registratie van dieren 2003 zijn:

  • a. ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • b. ambtenaren van de Voedsel en Waren Autoriteit;

  • c. ambtenaren van de Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en;

  • d. Medewerkers van het Controle Bureau Dierlijke sector te Utrecht, die werkzaam zijn voor de Dienst Regelingen of de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 2

[Vervallen per 08-12-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2003.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 februari 2003.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

B.J. Odink

Terug naar begin van de pagina