Mandaatbesluit stichting Halt Nederland

[Regeling vervallen per 23-04-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2012

Mandaatbesluit stichting Halt Nederland

De Minister van Justitie,

Gelet op het artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de Wet Justitie-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-04-2013]

  • 1 Het bestuur van de stichting Halt Nederland is bevoegd namens de minister op grond van artikel 48g, eerste lid, van de Wet Justitie-subsidies per boekjaar subsidie te verstrekken aan de door de Minister van Justitie aangewezen Halt-bureaus.

  • 2 Het bestuur van de stichting Halt Nederland is tevens bevoegd om namens de minister de bevoegdheden als bedoeld in artikel 48h, derde lid, en artikel 48j, eerste en tweede lid, van de Wet Justitie-subsidies uit te oefenen.

Artikel 2

[Vervallen per 23-04-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit stichting Halt Nederland.

Den Haag, 1 januari 2003.

De

Minister

van Justitie

J.P.H. Donner.

Terug naar begin van de pagina