Besluit overgangsjaar Schiphol

[Regeling vervallen per 01-11-2003.]
Geldend van 20-02-2003 t/m 31-10-2003

Besluit overgangsjaar Schiphol

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 8.23 van de Wet luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-11-2003]

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. wet:

de Wet luchtvaart;

b. besluit:

het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol;

c. gebruiksjaar:

de periode vanaf de datum van inwerkingtreding van de wet en het besluit tot 1 november 2003;

d. informatiedocument:

het rapport `Informatie ten behoeve van overgangsregeling voor de periode van 20 februari tot en met 31 oktober 2003 (tweede deel van het gebruiksjaar 2003)' van de NV Luchthaven Schiphol van 26 november 2002.

Artikel 3

[Vervallen per 01-11-2003]

In de periode waarin de Aalsmeerbaan vanwege groot onderhoud niet beschikbaar is, geldt in afwijking van artikel 2 dat het gebruik van de Zwanenburgbaan niet verboden is van 23:00 tot 6:00 uur.

Artikel 6

[Vervallen per 01-11-2003]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van inwerkingtreding van hoofdstuk 8 van de wet en het besluit en vervalt met ingang van 1 november 2003.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

M.H. Schultz van Haegen

Terug naar begin van de pagina