Besluit aanwijzing ondernemersorganisaties vleeswarenindustrie 2003

Geldend van 16-08-2003 t/m heden

Besluit aanwijzing ondernemersorganisaties vleeswarenindustrie 2003

Het Bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,

gelet op artikel 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie,

gelet op artikel 3 van de 'Verordening heffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2003' en artikel 3 van de ‘Verordening heffingen O & O fonds vleeswarenindustrie (PVV) 2003',

op 12 februari 2003 vastgesteld het navolgende

BESLUIT

Artikel 1

De in artikel 3 van de 'Verordening heffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2003' en in artikel 3 van de 'Verordening heffingen O & O fonds vleeswarenindustrie (PVV) 2003' bedoelde ondernemersorganisaties zijn:

  • -

    de Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie;

  • -

    de Vereniging van Nederlandse Baconfabrikanten.

Artikel 2

  • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als 'Besluit aanwijzing ondernemersorganisaties vleeswarenindustrie 2003'.

  • 2 Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Voor het bestuur,

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina