Besluit aanwijzing ondernemersorganisaties veehandel PVV 2003

Geldend van 31-05-2003 t/m heden

Besluit aanwijzing ondernemersorganisatie veehandel PVV 2003

Het Bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,

gelet op artikel 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie,

gelet op artikel 3, lid 3, van de 'Heffingsverordening veehandel (PVV) 2003',

op 12 februari 2003 vastgesteld het navolgende

BESLUIT

Artikel 1

De in artikel 3, lid 3, van de 'Heffingsverordening veehandel (PVV) 2003' bedoelde ondernemersorganisaties zijn:

Afdelingen Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg van de Nederlandse Bond van Handelaren in Vee;

Centrale Bond van Paardenhandelaren in Nederland;

Centrale Vereniging voor de Coöperatieve Handel.

Artikel 2

  • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als: 'Besluit aanwijzing ondernemersorganisaties veehandel PVV 2003'.

  • 2 Dit besluit treedt in werking op de dag na de publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot 1 januari 2003.

Voor het bestuur

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina