Besluit aanwijzing ondernemersorganisatie vleesindustrie 2003

Geldend van 31-05-2003 t/m heden

Besluit aanwijzing ondernemersorganisatie vleesindustrie 2003

Het Bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,

gelet op artikel 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie,

gelet op artikel 3, lid 2, van de "Verordening heffingen vleesindustrie (PVV) 2003",

op 12 februari 2003 vastgesteld het navolgende

BESLUIT

Artikel 2

  • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit aanwijzing ondernemersorganisatie vleesindustrie 2003".

  • 2 Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Voor het bestuur

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina