Verordening PDV fonds veevoedkundig onderzoek 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-06-2003 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Diervoeder van 12 februari 2003 houdende regels ter zake van het instellen van een fonds (Verordening PDV fonds veevoedkundig onderzoek 2003)

Het bestuur van het Productschap Diervoeder;

Gelet op artikel 93 en 123 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

Besluit:

§ 1. Het fonds

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Er is een fonds veevoedkundig onderzoek, dat deel uitmaakt van het vermogen van het Productschap Diervoeder.

  • 2 Het dagelijks bestuur van het productschap beheert dit fonds.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Ten laste van het fonds kan het bestuur van het productschap bijdragen in de financiering van werkzaamheden welke gericht zijn op wetenschappelijke onderzoekingen op het gebied van veevoeder en van daarmede samenhangende werkzaamheden brengen.

§ 2. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

De Verordening fonds veevoederonderzoek 1965 wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PDV fonds veevoedkundig onderzoek 2003.

Den Haag, 12 februari 2003

J.H.M. Kienhuis

voorzitter

J. den Hartog

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 22 mei 2003.

Terug naar begin van de pagina