Besluit PDV vergoeding certificatie-instellingen GMP diervoedersector 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-07-2003 t/m 31-12-2014

Besluit van het Productschap Diervoerder van 12 februari 2003 houdende vaststelling van vergoeding voor certificatie-instellingen en gecertificeerde bedrijven voor het jaar 2003 (Besluit PDV vergoeding certificatie-instellingen GMP diervoedersector 2003)

Het bestuur van het Productschap Diervoeder,

gelet op artikel 10, achtste lid van Verordening PDV erkenningsregeling GMP diervoedersector 2003,

besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit neemt over de terminologie van de Verordening PDV erkenningsregeling GMP diervoedersector 2003.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

De certificatie-instelling is verplicht jaarlijks aan het productschap een vergoeding te betalen van:

€ 2.250,- basistarief

€ 750,- per GMP-standaard (incl. QC-standaard)

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 De certificatie-instelling is verplicht jaarlijks aan het productschap per bedrijfslocatie per certificatie van een GMP- of QC-standaard een basisvergoeding van € 145,- te betalen.

  • 2 Voor een tweede certificatie op bedrijfslocatie is 50%, voor elke volgende certificatie is 10% van het in het eerste lid genoemde bedrag verschuldigd.

  • 3 Voor een aanvullende certificatie voor Japanstandaard, scharreldieren of graskippen is de certificatie- instellingverplicht aan het productschap een vergoeding van € 20,- te betalen.

  • 4 De peildatum voor berekening van de vergoedingen, bedoeld in het eerste tot en met derde lid, is 31 december.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

De bedragen, genoemd in de artikelen 2 en 3, worden voor het jaar 2003 gehalveerd, aangezien het nieuwe certificatiesysteem met ingang van juli 2003 in werking treedt.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

Het Besluit PDV bijdrage verificatie-instellingen 2002 wordt ingetrokken.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van 1 juli 2003.

Den Haag, 12 februari 2003

J.H.M. Kienhuis

voorzitter

J. den Hartog

secretaris

Terug naar begin van de pagina