Verordening GZP bestemmingsfonds verwerkende bedrijven 2003

[Regeling materieel uitgewerkt per 06-07-2008.]
[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-06-2003 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten van 6 februari 2003 houdende regels ter zake van het instellen van een fonds (Verordening GZP bestemmingsfonds verwerkende bedrijven 2003)

Het bestuur van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten;

Gelet op artikel 93 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

Besluit:

§ 1. Het fonds

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Er is een Bestemmingsfonds Verwerkende Bedrijven, dat deel uitmaakt van het vermogen van het productschap.

  • 2 Het dagelijks bestuur van het productschap beheert dit fonds.

  • 3 De baten van het fonds bestaan uit de van de middelen van het fonds gekweekte rente.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Het bestuur van het productschap kan ten laste van het fonds bijdragen ter beschikking stellen ten behoeve van het verrichten van onderzoek, voorlichting en het bevorderen van maatregelen betreffende structurele vraagstukken ten aanzien van productie en afzet van de verwerkende bedrijven waarvoor het productschap is ingesteld.

  • 2 Het bestuur kan aan de verlening van de bijdragen voorwaarden verbinden.

§ 2. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

De Verordening GZP bestemmingsfonds verwerkende bedrijven wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening GZP bestemmingsfonds verwerkende bedrijven 2003

Den Haag, 6 februari 2003

J.H.M. Kienhuis

voorzitter

M. Elema

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 22 mei 2003.

Terug naar begin van de pagina