Subsidieplafond 2003 Infrastructuurregeling glastuinbouwgebieden

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 13-02-2003 t/m 22-12-2004

Subsidieplafond 2003 Infrastructuurregeling glastuinbouwgebieden

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Infrastructuurregeling glastuinbouwgebieden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Infrastructuurregeling glastuinbouwgebieden, wordt voor het jaar 2003 vastgesteld op € 0,-.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 februari 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina