Verlaging subsidieplafond Subsidieregeling welzijnsbeleid

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 13-02-2003 t/m 27-08-2004

Verlaging subsidieplafond Subsidieregeling welzijnsbeleid

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 2b, eerste lid van de Subsidieregeling welzijnsbeleid;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

Het subsidieplafond ten behoeve van subsidieverlening op grond van artikelen 42, 43 en 43a van de Subsidieregeling welzijnsbeleid bedraagt voor het kalenderjaar 2003 € 9.000.000.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M. Ross-van Dorp

Terug naar begin van de pagina