Regeling indicatoren vermogensbeheer politiekorpsen

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 04-08-2006 t/m 31-12-2012

Regeling indicatoren vermogensbeheer politiekorpsen

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 4a, tweede lid, en artikel 13a, tweede lid van het Besluit comptabele regelgeving regionale politiekorpsen

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 2 De waarde van het op basis van het eerste lid verkregen verhoudingsgetal bedraagt minimaal 73% en maximaal 77%.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 2 De waarde van het op basis van het eerste lid verkregen verhoudingsgetal bedraagt minimaal 25% en maximaal 60%.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 2 De waarde van het op basis van het eerste lid verkregen verhoudingsgetal bedraagt minimaal 73% en maximaal 77%.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 2 De waarde van het op basis van het eerste lid verkregen verhoudingsgetal bedraagt minimaal 25% en maximaal 60%.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 In afwijking in zoverre van de artikelen 1, tweede lid en 3, tweede lid worden de waarden als volgt vastgesteld:

  • a. voor het jaar 2003: minimaal 65% en maximaal 85%;

  • b. voor het jaar 2004: minimaal 67% en maximaal 83%;

  • c. voor het jaar 2005: minimaal 69% en maximaal 81%.

  • d. voor het jaar 2006: minimaal 71% en maximaal 79%.

 • 2 In afwijking in zoverre van de artikelen 2, tweede lid en 4, tweede lid worden de waarden als volgt vastgesteld:

  • a. voor het jaar 2003: minimaal 40% en maximaal 80%;

  • b. voor het jaar 2004: minimaal 42,5% en maximaal 77,5%;

  • c. voor het jaar 2005: minimaal 45% en maximaal 75%;

  • d. voor het jaar 2006: minimaal 47,5% en maximaal 72,5%.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2003.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling indicatoren vermogensbeheer politiekorpsen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina